ALEXANDER "ŠAŇO" NAGY

_______________________________________________________________

Narodil sa Hajnačke 10. februára 1944 , žil v obci Martinová v okrese Rimavská Sobota, dožil sa 66. rokov svojho aktívneho života.  

Alexander vyštudoval pedagogický smer v Nitre, bol učiteľom s aprobáciou matematika – základy priemyselnej výroby. Popri futbalovej práci vyučoval na základných školách a výchovných zariadeniach podľa toho, kde futbalovo pôsobil. V Nitre futbaloví funkcionári objavili v študentovi futbalový talent, ktorý potom putoval do Jednoty Trenčín, Lokomotívy Košice a Spišskej Novej Vsi. Vždy rád spomínal svoje pôsobenie v Lokomotíve Košice a na mená futbalistov Móder, Flešar, Suchánek, Ištok, Urban, Hric, Ondrášek, Josza, Farkaš, Ujhely, Mantič, Ondov  a iných. V Trenčíne hrával štyri roky a vtedy sa stal aj reprezentantom ČSSR v zápase s Fínskom, hral aj v Amsterdame proti Ajaxu. Do Spišskej Novej Vsi  prišiel pomôcť zachraňujúcej sa Spišskej Novej Vsi, kde hrával s hráčmi Kessel, Penxa, Jerga, Kotváč, Gondoľ, Pavúk, Dzurej, Hudaček, Kamenec, Číl, Ján Urban, Bakalár, Vittek, Herich, Süli,  Bránik, Olejník, Tremko, Trstenovič, Klapáč a iní.

V Spišskej Novej Vsi ukončil svoju bohatú futbalovú kariéru ako aktívny hráč. Svoje bohaté skúsenosti uplatnil v trénerskej činnosti v Levoči, v Spišskej Novej Vsi, Rimavskej sobote, vo Zvolene, vo VSŽ Košice, v Jelšave, v Nálepkove, v Smižanoch v Šafárikove, Revúcej  a znova v Spišskej Novej Vsi. Mal veľmi rád deti, aktívne pomáhal začínajúcim futbalistom v ich futbalovom raste, zúčastňoval sa rôznych halových turnajov s cieľom zistiť talentovaných chlapcov z okolia Spišskej Novej Vsi a potom ich zapojiť do športových futbalových tried. Nepozeral na svoj voľný čas a na svoje vynaložené finančné prostriedky pre úspech futbalu v Spišskej Novej Vsi a jej okresnom meste. Bol to športovec telom i dušou. Futbalový klub Spišská Nová Ves stratil dobrého človeka, ľudského trénera a hlavne dobrého vychovávateľa mladého pokolenia. Bol  vzorným manželom, otcom dvoch svojich detí a dobrým dedom svojich vnúčat.

    Neúspechy ho nikdy neodraďovali od práce s mládežou. Bol veľká futbalová osobnosť, ktorá svoje výsledky zakladala na  kladnej motivácii, chlapcom nikdy neubližoval, nekarhal ich, ale skôr chválil a povzbudzoval. Vždy veril svojim zverencom a ich dobré výsledky boli aj jeho dobrými výsledkami. Takto ho pozná jeho rodina, známi, trénerski kolegovia  futbalového klubu Spišská Nová Ves a učitelia  Športovej futbalovej školy pri Základnej škole Nejedlého ulica, Spišská Nová Ves.